Даже если это не в тему (http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/v-podmoskovje-budet-sozdana-edinaja-sistema-doklinicheskix-i-klinicheskix-ispytanij.html#.VX0_IEazuSo)